Jak se zrodila myšlenka Fair Trade v La Plantation

V roce 2013 objevili Nathalie a Guy kouzlo Kambodži během rodinné dovolené. Rozhodli se usadit v jižní části země v regionu Kampot a začít nový život spočívající ve spolupráci na rozvoji tohoto venkovského regionu – kraje, který je světoznámý produkcí Kampotského pepře. Věděli pramálo o tom, co je během cesty k jejich novému snu čeká, měli však povědomí jak unikátní koření Kampotský pepř je a jak je ceněn znalci v gastronomii.

V červnu 2020 je již La Plantation rostoucí společnost se sociálním dopadem a leader v oboru Kambodžského koření, tradičních bylin a koření. Již od prvopočátku je projekt zaměřený na produkci a distribuci koření té nejvyšší kvality s pozitivním sociálním a environmentálním dopadem.

Velice brzo během příprav bylo rozhodnuto, že celý výrobní řetězec bude lokalizován na dnešní farmě, uprostřed zemědělského regionu Kampot v Kambodži. Pěstování, sklizeň, selekce, zpracování, balení a skladování je vše zajištěno na jednom místě týmem 150ti zaměstnanců na plný úvazek. Ačkoliv to vždy není nejefektivnější či ekonomicky nejvýhodnější řešení, má to mnoho výhod: velice přísná kvalitativní kontrola již od sběru až po balení, dohledatelnost ve výrobním řetězci a zachování tradičního know-how místní komunity.

Veškeré koření je sbíráno ručně, tak jak tomu velí staletá tradice. Někteří spolupracovníci pocházejí z rodin, kde pěstování pepře znamená tradici po mnoho generací, někde doslova po staletí. Jejich vědomosti přenášené z otce na syna nenaleznete v žádné knize a nikde se nevyučují. Rozmanitost týmu vytváří ideální prostředí pro inovace. Každý rok objevujeme nová a nová koření v tomto rozmanitém regionu a vytváříme nové směsi koření a recepty sledující khmerskou a francouzskou tradiční kuchyni.

Cesta k certifikaci Fair Trade

Na konci roku 2018 si tým La Plantation uvědomil, že je již vhodná doba zhodnotit oficiální cestou dopad celého projektu a zažádali o certifikaci World Fair Trade Organization. Definice Fair Trade hnutí reprezentovaná WFTO se velice silně shodovala s myšlenkami zakladatelů projektu La Plantation: vytváří ji jedinci ale i společnost a distribuční řetězec, kteří sdílejí společnou vizi světa, kde spravedlnost, rovnost a udržitelný rozvoj jsou srdce struktury společného obchodu a praktik tak, že každý si díky své práci může udržovat přiměřený životní standard a rozvíjet naplno svůj potenciál.

Finanční ziskovost projektu je samozřejmě nedílnou součástí tak, aby byl udržitelný rok za rokem, ale je to jen jeden z mnoha výsledků, o které se La Plantation snaží.

Fair Trade je mnohem víc než jen obchod, dokazuje, že i vyšší hodnoty mohou být ve světě obchodu upřednostňovány.

Zdůrazňuje potřebu změny v pravidlech a praxi konvenčního obchodování a ukazuje, že i obchod který staví lidské hodnoty na první místo může být úspěšný.

Je to hmatatelný příspěvek v boji proti chudobě, změnám klimatu a ekonomickým krizím.

Fair Trade principy

Závazek k principům Fair Trade

WFTO stanovila organizacím 10 principů Fair Trade, které tyto společnosti musí splňovat během každodenní činnosti, musejí je monitorovat a zajistit jejich udržitelnost. Níže můžete nalézt, jak La Plantation následuje těchto 10 principů.

Princip 1: Vytváření příležitostí pro ekonomicky znevýhodněné producenty

Provincie Kampot je převážně zemědělský region s minimálními ekonomickými příležitostmi pro místní obyvatelstvo. La Plantation vyrostla doslova ze zelené louky v roce 2013 a dnes již zaměstnává 150 trvalých pracovníků, převážně ze sousedních komunit. Během sklizně se k nim od února do května přidává stovka sezonních pracovníků navíc.

V roce 2019 vytvořila La Plantation partnerský program zaměřený na férový výkup produkce menších producentů a nezávislých farem v Kambodži a především v regionu Kampot. Partnerské farmy dostávají férovou výkupní cenu a podmínky za své produkty, v roce 2020 již bylo členy tohoto programu několik tuctů pěstitelů, kterým se tento program věnuje.

“Zatímco se množství malých farmářů a pěstitelů kteří produkují lokální koření a byliny globálně rozšiřuje, množství společností, které s nimi obchodují je stále velice omezené. Tato nerovnováha v množství prodávajících a nakupujících způsobuje velkou propast v jejich síle vyjednávání, zejména pokud jde o cenu a podmínky sjednávaného obchodu.”

Fair Trade International

Princip 2: Transparentnost a odpovědnost

Obchodování La Plantation je založeno na transparentnosti. Naši zákazníci oceňují, že vědí odkud přesně jejich koření pochází. Každý den turisté navštěvují farmu La Plantation a její pepřové plantáže, kde je pepř pěstován. Mohou se přesvědčit o vysoké úrovni hospodaření a pohovořit nejen s farmáři ale i řadovými pracovníky.

Již od roku 2017 je farma certifikovaná jako organická produkce organizací Ecocert, již k tomuto je nutné striktně dodržovat dohledatelnost zboží. Bezpodmínečně jsou uchovávány veškeré záznamy o nákupu, dle kterých je možné ověřit férovou cenu a podmínky které vedly k nákupu od malých pěstitelů.

La Plantation přednostně spolupracuje s nezávislými producenty, kteří oceňují hodnotu transparentního obchodního řetězce.

signing_contract

Podpis smlouvy s jedním z nezávislých pěstitelů.

Princip 3: Fair Trade obchodní praktiky

Fair Trade oceňuje, propaguje a ochraňuje kulturní identitu a tradiční dovednosti malých pěstitelů. La Plantation se snaží nalézt producenty toho nejkvalitnějšího koření a zprostředkovat je zákazníkům díky vlastní celosvětové síti distributorů.

Partnerský program byl založen v roce 2019 a je rychle rostoucí součástí La Plantation díky objevům nových zajímavých druhů koření, které jsou pěstovány nezávislými rodinnými farmami v Kambodži a okolí. Původní myšlenka byla podpořit producenty v regionu Kampot, ale brzy se ukázalo, že i další nedaleké lokality jsou díky rozmanitosti ekosystémů domovem mnoha původních koření jako je například divoký kardamom, který pochází z oblasti přímo nazývané Cardamom mountains, kde je sbírán v lesích místními obyvateli.

Každý partner La Plantation má podepsanou smlouvu která garantuje podmínky spolupráce včetně cenových a platebních podmínek. Výkup je vyplacen oproti dokladům v hotovosti a někdy dokonce i před sklizní, aby byla zajištěno průběžné financování rodin pěstitelů. Cílem partnerského programu je dlouhodobá spolupráce s těmito producenty. Program je podporuje v rozvíjení jejich aktivit, pěstování nových druhů koření se závazkem odkoupení jejich produkce. Partneři programu mohou navýšit produkci svých rodinných farem bez obavy o odbyt produkce a zvýšit tak výrazně svůj výdělek za poctivě odvedenou celoroční práci.

Závazek na zachování místního kulturního dědictví se neomezuje pouze na pěstování koření. Postupem času jsou i zde nahrazovány tradiční dřevěné stavby moderní betonovou konstrukcí. La Plantation se snaží zachovat tradiční khmerskou architekturu tím, že odkoupila staré tradiční dřevěné domy které měly být zbourány, ty byly rozebrány a znovu postaveny na farmě tak, aby návštěvníci farmy mohli být svědky autentických původních khmerských staveb které z krajiny pomalu mizí.

Princip 4: Férová platba

Po sedmi letech fungování farmy v Kampotu lidé z La Plantation díky velice intenzivní spolupráci s místními pěstiteli a pracovníky velice dobře chápou ekonomickou situaci rodin a celé komunity v tomto kraji. Mzdové ohodnocení pracovníků je každoročně zvýšeno tak, aby byla zachována úroveň života každému zaměstnanci farmy. Pokud je koření odkoupeno od externích pěstitelů, je vždy cena výsledkem jednání a souhlasu ke spokojenosti obou stran tak, aby byla zajištěn odpovídající zisk pro každého pěstitele.

La Plantation je striktně orientována na nejvyšší kvalitu koření, a tak je i připravena zaplatit odpovídající cenu pěstitelům, aby mohli dodržovat vysoké standardy kvality a pokračovat ve spolupráci i do budoucna. Oceňujeme obrovskou snahu, která je za čerstvým kořením prémiové kvality mimo jiné transparentní dohledatelností od sběru až po zabalení.

hand_selection

Princip 5: Práce dětí a práce z donucení

Zemědělství je nejrozšířenější oblastí kde jsou v rozvojových zemích děti stále nuceny ke každodenní práci, což je obírá o možnost prožít dětství tak jak by si zasloužily. V La Plantation platí striktní pravidla na prověření každého pracovníka, zda dosáhl věku 18ti let. Tým v La Plantation je důkladně proškolen v této oblasti, každý ze zaměstnanců má samozřejmě možnost kdykoliv práci opustit dle svého uvážení.

Aby v tomto ohledu nezůstalo jen u výše uvedené kontroly věku, La Plantation se zavázala již od roku 2013 podporovat vzdělání dětí v místní komunitě. Kolem stovky místních dětí je podporováno ve svém vzdělání díky zajištění školních pomůcek, kol pro snadné dojíždění do školy, v roce 2020 je plánováno vybudování studny pro školu, další projekty budou následovat. La Plantation spolupracuje na zlepšení příjezdové cesty ke škole a údržbě budov školy. Kromě finanční pomoci na zajištění školy která poskytuje na místní poměry exkluzivní benefit vzdělání pro místní děti, zajišťuje La Plantation i financování platu kvalifikovaného učitele, který se dětem věnuje. Díky tomu mohou děti absolvovat dopolední i odpolední výuku. To znatelným způsobem pomáhá v dostupnosti vzdělání dětem z okolních vesnic.

V roce 2019 byla ve Francii založena nezisková organizace Les Ecoles de La Plantation, aby bylo možné podpořit místní děti i v navazujícím středoškolském a vysokoškolském vzdělání a zajistit jim pro nás tak běžné věci jako tekoucí vodu ve škole.

Princip 6: Závazek proti diskriminaci, za rovné ohodnocení práce žen a jejich rovné příležitosti

Dostupnost pracovních příležitostí v La Plantation je rovná pro všechny, včetně zaškolení. Zastoupení žen v týmu je nadpoloviční, včetně kancelářských pozic.

women_at_work

Princip 7: Zajištění kvalitních pracovních podmínek

Pracovní podmínky v La Plantation samozřejmě odpovídají nejen místním pracovním předpisům ale i mezinárodně uznávaným pracovním standardům. Všichni pracovníci mají k dispozici tři zdravá jídla během dne a jsou zdravotně pojištěni. Ti co pracují mimo dosah denního dojíždění ze svého bydliště mají možnost ubytování přímo na farmě a to zdarma. La Plantation si zakládá na zajištění bezpečného pracovního prostředí, vedení farmy se může pochlubit tím, že za celou dobu sedmi let fungování farmy nedošlo k žádnému vážnému pracovnímu úrazu.

Princip 8: Zajištění růstu

La Plantation interně poskytuje školení všem spolupracujícím subjektům, aby zajistila jejich dlouhodobý růst v oboru spolu se společností. Většina vedoucích pracovníků na farmě ale i ve zpracování a kancelářích začínala před lety bez zkušeností, dnes jsou všichni součástí týmu bez kterého by La Plantation nemohla fungovat a díky nim je projekt tak úspěšný. Věnujeme čas této přípravě u každého pracovníka v tréninkových kurzech k tomu určených.

La Plantation spolupracuje ruku v ruce i s externími dodavateli aby jim umožnili rozvíjet produkci ale i kvalitu jejich podnikání.

gastronomy_cooperation2

Princip 9: Propagování myšlenky Fair Trade

Naše hodnoty a mise jsou sdíleny každý den s návštěvníky na farmě a zákazníky po celém světě.

Tři roky po otevření farmy návštěvníkům La Plantation přivítala jen za uplynulý rok 2019 již 60.000 hostů. La Plantation aktivně spolupracuje na propagování Kampotského pepře, kambodžského tradičního způsobu pěstování a zemědělství obecně a byla oceněna jako „Best Eco-Tourism destination“ kambodžskou ministryní turistiky v letech 2018 a 2019.

La Plantation intenzivně propaguje myšlenku Fair Trade v kulinářství v rámci své celosvětové sítě distributorů.

La Plantation je členem College Culinaire de France, založené 15ti předními šéfkuchaři za účelem propagace a zachování tradiční francouzské kuchyně a souvisejících kulturních odkazů.

Koření z La Plantation můžete nalézt v některých z nejlepších kuchyní a obchodech světa. Luu Meng, oceněný jako „Asia“s Best Chef“ používá koření z La Plantation v kuchyních svých restaurací oceňovaných mnoha gastronomickými kritiky.

Princip 10: Respektování životního prostředí

Zachovávání životního prostředí je esenciální součástí celého projektu na jeho dlouholeté cestě již od prvopočátku. Pečlivě zvažujeme nakládání s biologickým odpadem tak, abychom podpořili biodiverzitu a přírodní cestou obohacovali půdu na které koření pěstujeme. Solární panely dodávají část z potřebné energie obnovitelnou cestou, vodu zadržujeme v období dešťů ve vlastní nádrži ze které ji pak používáme v období sucha, ačkoliv je nedaleko přírodní jezero – nezhoršujeme tak deficit vody v regionu vzniklý intenzivním odlesňováním v minulosti.

La Plantation postupuje v souladu s pravidly udržitelného zemědělství. Kromě plantáží určených k produkci La Plantation vysazuje mnoho stromů v okolí farmy, aby podpořila biodiverzitu v okolí, které bylo velice intenzivně odlesňováno po mnoho let.

„Zkušenosti nám ukazují, že ekonomický růst není dostatečný jako jediné kritérium. Musíme dělat víc pro podporu jednotlivců a jejich práci, podpořit jejich sociální ochranu a zajistit, že i hlasy chudých a znevýhodněných budou vyslyšeny.“

UN, Ban Ki-Moon, World Day of Social Justice 2014

Kvalita je základem udržitelnosti projektu La Plantation. Projekt potvrzuje, že i rozvojové země asijské oblasti založené na tradičním zemědělství dokážou produkovat špičkové zboží pro západní trhy. La Plantation se každoročně zavazuje plnit náročné cíle a podporuje celý tým k dosahování té nejvyšší kvality produktů. La Plantation tvoří most mezi malými nezávislými farmáři v Kambodži a zákazníky v zámoří kteří mají touhu nakupovat kvalitní potraviny produkované v souladu s Fair Trade.

Stovkám rodin se již dnes zvedla životní úroveň díky úspěchu projektu La Plantation. Skvělé na projektu jako je La Plantation je i fakt, že každý má příležitost stát se jeho součástí, zajímat se více o původ potravin ve své oblíbené restauraci nebo obchodě, propagování Fair Trade výrobců a pěstitelů a transparentního původu zboží.

manual_harvest

Jsme tedy právem hrdí na to, že zastupujeme v ČR La Plantation, jediného producenta koření v Kambodži, který zaslouženě může označit své produkty Fair Trade!

WFTO-Label_white-background-300px

© All rights reserved by La Plantation Management Co., Ltd., Guaranteed member of World Fair Trade Organization.

About the Author: admin

Jsem admin webu kampot.cz, zakladatel projektu a blázen do vaření a grilování. Když jsem propadl Kampotskému pepři a neodbytně potřeboval pět mlýnků na pepř v kuchyni, manželka už málem vytáčela docenta Chocholouška. Dnes je Kampotský pepř vášní rodiny, včetně dětí, a i manželka si bez něj nedokáže vaření představit!

Další peprné články, které by se vám mohli také líbit